Chuyên mục: Huế

Huế là một thành phố lịch sử và văn hóa nổi tiếng ở miền Trung Việt Nam. Thành phố này có nhiều di sản văn hóa, kiến trúc độc đáo, cảnh quan thiên nhiên đẹp và ẩm thực đặc trưng.